Pågående uppdrag

Moderator / Konferencier

  • Visit Summit 20 sept, Göteborg
  • MEMFIS 9-10 nov, Stockholm

Rådgivning

  • Lasse Dahlquistsällskapet 

Sång

  • IDUN 100-årsjubileum
  • Bröllop, begravning - solosång

Styrelse- och hedersuppdrag