Vad gör en moderator?

En moderator, även kallad samtalsledare, verkar för en lugn och saklig diskussion som håller sig både till ämnet och tiden. Moderatorns uppgift att leda samtalet i dess avsiktliga riktning, vilket Pernilla gör på många olika arenor, såsom i studio och olika scener.


Med de rätta frågorna nås
kärnan av talarens budskap


​​Pernilla har under många år haft uppdrag som moderator först och främst inom kultur- och näringslivsområden, mot bakgrund av hennes tidigare befattningar. Nu pendlar uppdragen mellan vitt skilda branscher som ger henne en bred allmänkunskap.


Hennes fokus ligger på att talarna och de medverkande känner sig bekväma och kan förmedla sitt budskap till publiken på ett inspirerande och lärande sätt. Pernillas ambition är att ha en personlig ton genom modererandet. Detta i linje med uppdragsgivarens syfte, värdeord och målsättningar.Röster från kunder

"Tusen tack Pernilla för en fantastisk insats som moderator på vårt event. Du lotsade samtalet med Camilla Thulin med snillrika frågor och intressanta vinklingar med professionalism och energi"

Katarina Niss, Marknadschef Compro Möten & Event