Moderator

Under många år hade jag uppdrag som moderator först och främst inom kultur- och näringslivsområdena mot bakgrund av mina tidigare befattningar. Sedan dess pendlar dock uppdragen mellan alla möjliga branscher. Många gånger vill uppdragsgivaren ha en moderator som är kompetent att inspirera, leda och generera energi till mötet och samtalet - inte som professionellt kunnig på ämnesområdet.

Det viktigaste för mig som modererar är att se till att talarna och de medverkande känner sig bekväma och trygga och att de i mesta möjliga mån får fram sitt budskap på ett intressant sätt till publiken. Att de håller sig till ämnet och håller tiden är en självklar uppgift för mig att följa.

Min ambition är också att ha en personlig ton genom modererandet i linje med uppdragsgivarens syfte, värdeord och målsättningar.

Min checklista för ett bra modererande:
Innan
✓ förberedelse (presentationer, frågor, tidsschema, manus etc).
✓ förberedande kontakt med samtliga talare
✓ teknikbehov och teknikresurser, möblering
✓ se till att talarna känner sig bekväma och blir sedda

Under
✓ personlig inledning
✓ håll tiden
✓ se till att talarna håller sig till ämnet
✓ se till att alla kommer till tals
✓ se till att budskapen blir tydliga, tillgängliga och intressanta
✓ engagera publiken
✓ sammanfatta


 
 

Några spontana återkopplingar som jag stolt gärna delar med mig av:

" Hi Pernilla
Just wanted to say a HUGE THANK YOU for a really good discussion last evening and great company during dinner. You did an excellent job and I think, from the feedback I got, that the audience appreciated our discussion"
Wish you all the best
Tom Johnstone

"Ett stort och varmt tack för din medverkan i paneldiskussionen om Avenyns utveckling! Ditt deltagande medförde till en bra debatt som vi hoppas och tror ska leva vidare!
Pernilla, Du var verkligen strålande!!"
Thomas Dahl, Wallenstam AB

"Många tack min favoritmoderator för dina jättefina insatser vid vårt slutseminarium. Underbart hur du bjuder på din kompetens med både sång och fakta i en härlig dialog! "
 Linda Andersson, Kungälvs Kommun