Pågående/Kommande Uppdrag

Moderator/Konferencier
Dome of Visions evenemang, löpande varje månad
Nordiska Skolledarkongressen, 17-18 mars FLYTTAT TILL 24-25 november
Träffpunkt Idrott, Svenska Mässan, 19 mars FLYTTAT TILL 31 aug-2 sept.
Hotellinvigning, Daftö, 26 mars UPPSKJUTET

Rådgivning vid evenemangsplanering
Dome of Visions
Jubileumsklinikens Cancerfond, Västsvenska Musiker mot Cancer 8 nov

Sång
Lasse Dahlquistkonsert med Göteborg Wind Orchestra, Kronhuset, 25 mars. FLYTTAT. Datum ej bestämt

Styrelse- och hedersuppdrag
IHM Business School, utbildningen Konceptutvecklare Event och Besöksnäring. Ledningsgruppsmedlem.
Förtroenderådet Jonsereds Herrgård, Göteborgs Universitet - medlem